ACD³-kravkjedja

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

Organisation av kravtyper i ett utvecklingsarbete

I den här modellen organiseras kravtyper i två dimensioner. I den ena dimensionen organiseras kravtyperna utifrån designnivå, och i den andra dimensionen organiseras kravtyperna utifrån kravkategorier (mål, krav och riktlinjer). Målen anger prestandamått för maskinen, medan kraven innehåller de villkor som sätter ramarna för utvecklingsarbetet. Riktlinjernas uppgift är att styra designbesluten i utvecklingsarbetet i rätt riktning. Syftet med ACD³-kravkedjan är att tydligt visa var i utvecklingsarbetet olika kravtyper hör hemma och hur de är relaterade till varandra. Mer om krav finns på sidan om kravsättning.

002 Struktur Krav.jpg