ACD³-trappan

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

Växelverkan mellan designarbete och kravsättning.

Lösningen som växer fram i ett utvecklingsarbetet beskrivs i form av krav och design, vilket gör att både krav och design behöver följas åt genom hela processen. För varje designnivå, kommer det då att finnas en uppsättning krav som sammanfattar designbesluten och sätter ramarna för den efterföljande designnivån.

Effekt: Behov - de behov som människa-maskinsystemet förväntas uppfylla

Användning: Användningskrav - krav som behöver uppfyllas för att möjliggöra användningen

Arkitektur: Maskinkrav - krav som maskinen som helhet ska uppfylla

Interaktion: Delsystemkrav - krav på maskinens delar separat

Element :Tillverkningskrav - krav på tillverkningsprocessens kvalitet

003 Krav och Design.jpg

Det blir alltså en kontinuerlig växelverkan, där design och krav är en förutsättning för varandra, när maskinen successivt växer fram. Uppdelningen i designnivåerna ger en tydlig uppdelning av designen, medan kraven binder samman designnivåerna. Varje nivå av krav ger då en insnävning av designrymden för det kommande designarbetet. Kraven beskriver alltså hur de designbeslut som har fattats på nivån innan avgränsar och sätter villkor för de designbeslut som ska fattas i nivån efter. Mer om krav finns på sidan om kravsättning och mer samspelet mellan kravsättning och designarbete finns på sidan växelverkan mellan design och krav.