Användning av ACD³

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

ACD³ är avsedd att kunna användas på olika sätt:

  • (1) Som en inspiration till att förändra de egna utvecklingsprocesserna, där tankar från ACD³ används för att förbättra arbetet.
  • (2) Som en övergripande modell för utvecklingsarbetet, där de grundläggande delarna i ACD3-processen anammas i de egna processerna.
  • (3) Som en detaljerad modell för utvecklingsarbetet, där utvecklingsarbetet följer ACD3-processen i sin helhet.

ACD³-matrisen som karta

Ett specifikt sätt att börja använda ACD³-matrisen på, som passar alla tre sätten ovan, är som en karta eller ett ramverk att orientera efter i utvecklingsarbetet - en översikt över vad som behöver göras. Användning av ACD³-matrisen som karta är speciellt lämpligt för organisationer med en väl etablerad utvecklingsprocess, vilka vill komma igång med ACD3. Matrismodellen tar upp olika delar (designvariabler), vilka man antingen behöver känna till eller som behöver bestämmas/utformas. I ett utvecklingsarbete är varje del i ramverket antingen redan gjord, behöver göras eller i vissa fall inte vara applicerbar.

Projekten där ACD³ används kan vara av skiftande omfattning rörande hur stora möjligheterna är till förändring i det som ska utvecklas; allt från nyutveckling av maskiner till mindre förändringar i existerande maskin. Matrismodellen kan användas för att tydligt visa vilka delar i utvecklingsarbetet som är givna och i vilka delar nya designbeslut kan fattas och nya krav kan ställas.

En annan stor nyttan med att använda ACD³-matrisen som en mall eller karta, är att det blir lättare att beaktar delar som ofta kan fallera:

  • Integrerar HFE-aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen i stort
  • Beaktar funktioner och aktiviteter kontinuerligt i varje fas av utvecklingsarbetet
  • Förtydligar HF-kravställande
  • Lyfter fram kontinuerlig planering, datainsamling, utvärdering och dokumentering

Exempel med ACD³ som karta

I ett projekt som handlar om att skapa en ny maskin kan huvudproblemet vara fast, medan alla andra delar i ACD³-matrisen måste bestämmas i projektet. Figuren nedan visar ett projekt som ska utveckla en helt ny maskin med få i förväg bestämda designvariabler. Mörkgrått = delar som är bestämda vid projektstart. Vitt = delar som ska bestämmas i projektet. Ljusgrått = finns både delar som är bestämda vid projektstart och som ska bestämmas av projektet. 017 Matris1.jpg

Viktigt att poängtera är, att bara för att en del är gråmarkerad innebär det inte att den är oviktig och att arbetet kan påbörjas mitt i, utan det innebär att det finns ett behov av att kartlägga faktorer som påverkar designbeslut i de vita delarna. Om det istället gäller utveckling av en befintlig maskin kan flera delar vara fasta eller bestämmas tidigt, medan den mer omfattande utvecklingen gäller arkitektur och interaktion. Figuren nedan visar ett projekt som ska utveckla en ny version av en redan befintlig maskin. Mörkgrått = delar som är bestämda vid projektstart. Vitt = delar som ska bestämmas i projektet. Ljusgrått = finns både delar som är bestämda vid projektstart och som ska bestämmas av projektet.

018 Matris2.jpg

Det kan också finnas projekt där bara en mindre ska bestämmas och det mesta är bestämt för på förhand. Figuren nedan visar ett exempel på rollen hos de olika delarna i ett utvecklingsprojekt, i detta fall vid uppdatering av användargränssnitt. Mörkgrått = delar som är bestämda vid projektstart. Vitt = delar som ska bestämmas i projektet. Ljusgrått = finns både delar som är bestämda vid projektstart och som ska bestämmas av projektet.

019 Matris3.jpg