Dimensioner i ACD³

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök
001 Pilar.jpg

Designnivåer

Designnivåer är ett sätt att beskriva lösningen med skiftande grad av precisering och specificering; där detaljeringen successivt ökar och designrymden minskar, så kallade abstraktionsnivåer.

Designperspektiv

Designperspektiv innebär att samma lösning går att beskriva på skilda sätt, där de olika beskrivningssätten lyfter fram olika aspekter.

Designaktiviteter

Designaktiviteter beskriver det arbete som utförs för att identifiera och bestämma de designvariabler som tillsammans utgör lösningen. En designvariabel är något som måste bestämmas, eller som blir bestämt av designbeslut, under utvecklingsarbetetet.