Huvudsida

Från ACD3
Version från den 14 maj 2017 kl. 16.33 av Lars-Ola (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
 • ACD³ är ett nyutvecklat sammanhängande ramverk för utvecklingsarbete som synliggör designbesluten genom en tydlig struktur, men som tillåter flexibilitet för att inte hämma nyskapande och innovation.
 • ACD³ bygger på vedertagna teorier och processer inom design, produktutveckling och human factors, men kombinerar ihop dem på ett samstämmigt sätt för att bättre stödja utvecklingsarbetet.
 • ACD³ är en förkortning av AktivitetsCentrerad Design, och 3:an representerar de tre dimensioner som bygger upp ramverket: designnivåer, designperspektiv och designaktiviteter.
 • ACD³ har fyra centra modeller för utvecklingsarbete:

058 Fyra-modeller.jpg

Inom ACD³ finns också en en trippel-V-modell för dokumentation av utvecklingsarbete.

Målen för ACD³

ACD³ har två övergripande mål:

 • Tydliggöra aspekter som behöver beaktas i utvecklingen
  • Styrande förutsättningar som behöver kartläggas
  • Styrande designbeslut som behöver fattas i utvecklingen
 • Ge en sammanhållen helhetssyn på innehållet i utvecklingsarbetet
  • Integrera delar i utvecklingsarbetet som annars lätt behandlas separat
  • Erbjuda en systematisk struktur att bygga upp utvecklingsarbetet kring
 • Frigöra tankeresurser till kreativt arbete
  • Ge en flexibel och anpassningsbar struktur så att onödig tid inte läggs på att skapa ny byråkrati
  • Fungera som en karta som ger trygghet vid utforskande av designrymden

Nyttan med ACD³

Förutom att ge en bra struktur och systematik för utvecklingsarbete, har ACD³ några specifika fördelar:

 • Ramverkets systematik ger mer tid till kreativt arbete
 • Ramverkets struktur stödjer både radikal och inkrementell innovation
 • Ramverkets uppbyggnad förenklar och förtydligar kravarbetet
 • Ramverket underlättar att passande designbeslut och designaktiviteter utförs
 • Ramverket lyfter fram olika delar av design och sammanväver utvecklingsarbetet
 • Ramverket minskar sannolikheten för parallella utvecklingsprocesser inom samma projekt


Användningen av ACD³ i ett utvecklingsprojekt förbättrar möjligheterna till:

 • en framtung utvecklingsprocess med fokus på värde för kund och användare ( i enlighet med Lean Product Development)
 • ett integrerat arbetssätt där parallella utvecklingsprocesser undviks
 • att designbeslut fattas medvetet, att rätt designbeslut fattas och att det görs i rätt tid


ACD³ ger också specifik nytta till de olika aktörer som är involverade i utvecklingsarbetet:

För projektledare

 • Tydlig överblick över de designbeslut som behöver fattas i projektet och hur de relaterar till varandra
 • Hjälp att kunna se vad de aktuella frågorna som diskuterade i projektet passar in i utvecklingsprocessen

För systemingenjörer

 • Lyfter fram de olika systemnivåerna i ett utvecklingsarbetet
 • Kopplar tydligt krav och design på systemnivå till krav och design detaljnivå

För HF/MTO/UX-ingenjörer

 • Visar när olika designbeslut relaterade till HF/MTO/UX fattas i utvecklingsarbetet
 • Kopplar HFE-aktiviteterna tydligt till övriga aktiviteter i utvecklingsarbetet

För konstruktörer/programmerare

 • Ger en tydlig beskrivningen av källan till de krav som ska uppfyllas och den effekt hårdvaran och mjukvaran ska ge
 • Tydliga förstå i vad kundnytta och användarnytta ligger

För en marknadspersoner (produktägare/product manager)

 • Tydligt se hur krav och behov på en marknadsnivå uppfylld genom design på olika nivåer

Vad är det nya med ACD³?

ACD³ bygger på vedertagna teorier och processer men kombinerar ihop dem på ett samstämmigt sätt. Det nya ACD³-ramverket är:

 • Kombinerar fördelar med vattenfallmodell och fördelarna med iterativita utvecklingsmodeller
 • Implementerar ett växelverkande förhållande mellan designarbete och kravsättning
 • Lyfter fram aktivitetens och användningens roll för utformningen
 • Integrerar HF/MTO på ett systematiskt sätt i utvecklingsarbetet

Fördjupad information om ACD³