Struktur-Arkitektur

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

Designvariabel: Logisk arkitektur maskin

Logisk arkitektur maskin innehåller designvariabler i kombinationen designperspektivet struktur och designnivån arkitektur. Alla designvariablerna finns sammanställda i ACD³-matrisen

Nivå Arkitektur
Perspektiv Struktur
Kortfattad förklaring Beskrivning av hur den tekniska principen omvandlas till ett tekniskt system.
Huvudsaklig fråga Hur omvandlas den tekniska principen omvandlas till ett tekniskt system?
Leverabler Specificerad och beskriven logisk (abstrakt) maskinmodell

Längre förklaring

Strukturperspektivet behandlar hur ett tekniskt system (ett maskinsystem) skapas baserat på den tekniska principen. Analysarbetet i strukturperspektivet fokuserar på vilka funktionella element som ska ingå i maskinen och hur de ska vara organiserade för att uppnå systemmålen. Syntesen resulterar i en specificerad och beskriven logisk (abstrakt) maskinmodell (systembeskrivning), vilket är en vidareutveckling av strukturperspektivet från användningsnivån. Modellen är en del av arbetet med att ta fram och redovisa arkitekturen för maskinsystemet. Ett viktigt syfte med systembeskrivningen är också att dokumentera helheten för den maskin som ska möjliggöra användningen, så att inga bitar förbises när krav på funktionalitet, användarvänlighet och estetik ska ställas.

Exempel - städlösning för hemmabruk

För att exemplifiera ACD³-matrisen används ett fiktivt utvecklingsarbete av en städlösning för hemmabruk. Arbetet resulterar i en dammsugare. Exemplet är inte heltäckande på något sätt, utan syftet är att ge en inblick i hur innehållet i ACD³-matrisen kan vara.


041 Arkitektur-Struktur.jpg